Beleggen met RVG

Toekomstvisie
RVG Real Estate werkt volgens een lange-termijn plan waarin duurzaam investeren resulteert in een recessie-bestendige portefeuille. Investeringen worden verspreid over Nederland en Duitsland, in alle prijssegmenten. Door in de loop der jaren in alle cycli bij te kopen, desinvesteren en pro-actief te beheren heeft RVG een stevig fundament weten te bouwen waarop kan worden voortgeborduurd.

Partnerships
RVG beschikt over een aantal vermogende particuliere partners die veel ervaring hebben binnen de vastgoedsector. De kennis, visie en ervaring van RVG wordt dus op élk niveau gedragen en nagestreefd. Hierdoor kan RVG buitengewoon snel en adequaat reageren op nieuwe proposities. Derhalve kan RVG veelal zonder enig voorbehoud besluiten tot een verwerving of dispositie, hetgeen RVG een aantrekkelijke business partner maakt in de vastgoedsector.