Beheren met RVG

RVG streeft ernaar om wooncomfort van bewoners bij overname maximaal te verhogen. Bewoners oefenen invloed uit op hun eigen woonomgeving en bepalen met elkaar voor een groot deel de waarde van een wooncomplex. Om het beheer zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is Th. Jansen Beheer B.V. opgericht.

Als (toekomstig) eigenaar van een woningcomplex inventariseert RVG de staat van de woningen om vervolgens het wooncomfort en de leefbaarheid te verhogen. Zowel kopers als huurders profiteren daarvan.

Bij de overname van een complex stelt RVG elke huurder in staat zijn of haar huurwoning te kopen. Een huurder krijgt altijd korting op de normale verkoopprijs. Elke huurwoning die vrij komt, wordt verkocht aan een particulier. Voor bestaande huurders blijven de contracten en regels ten tijde van de overname gewoon van kracht. Verder mogen ze zo lang als ze willen blijven huren.

RVG vindt het belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij hun eigen huisvesting. Uiteindelijk bepalen zij een groot deel van hun leefomgeving en weten zij ook het beste hoe dat verbeterd zou kunnen worden. Daarom hecht RVG veel waarde aan een actieve bewonerscommissie. Als die er niet is, wordt de oprichting daarvan gefaciliteerd. Dit geldt ook bij de ontwikkeling van projecten, waar omwonenden altijd bij worden betrokken.

Zodra er woningen van een appartementencomplex via individuele verkoop verkocht worden, wordt er een vereniging van eigenaren (VVE) opgericht. RVG maakt daar dan deel van uit als eigenaar van de huurwoningen. Ook hier zoekt RVG het overleg met de VVE op om de woonomgeving te verbeteren.